سبک خود را انتخاب کنید

سبک خود را انتخاب

بسته بندی خود را بر اساس دوام، ارائه و حفاظت از محصول انتخاب کنید.

   اندازه را مشخص کنید.

یک سایز مناسب نسبت به محصول خود سفارش دهید.

  خودت را بساز

بسته خود را با اضافه کردن آرم ، رنگ ها و گرافیک برای رقابت با محصولات دیگر بسازید.

حالا شما آماده سفارش هستید تعداد جعبه های مورد نیاز خود را انتخاب کنید و در زمان مناسب با نارون کارتن تماس بگیرید.ما می توانیم به شما در طراحی جعبه و کارتن به بهترین وجه نیازهای شما را برآورده کنیم .