0

چگونه می توان یک کارتن تاشو را اندازه گیری کرد

هنگام درخواست یک سفارش برای کارتن مهم است که قادر به ارائه اندازه گیری دقیق باشبد.

سه بعد اصلی برای کارتن بسته بندی وجود دارد: طول (L)، عرض (W) و ارتفاع (H) . در شکل کتبی ، ابعاد باید به این صورت (L*W*H) ظاهر شوند.

LENGTH(L) اشاره به قسمت جلویی را از چپ به راست نشان می دهد.

WIDTH(W) ابعاد قسمت دوم از جلو جعبه به پشت جعبه است.

HEIGHT(H) فاصله بین دو انتهای باز یک کارتن یا از بالای جعبه تا پایین جعبه است.