ایجاد ارزش افزوده و افق دید در تولید کارتن

کارخانه های تولید کارتن ، کاغذ و مقوا بطور پیوسته همواره در حال بررسی فن آوریهای جدید به منظور افزایش راندمان و کارایی بسته بندیهای کارتن و مقوایی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازمندیهای بازار و مصرف کنندگان باشند . کارخانه های ساخت مقوا همواره در تلاش هستند تا با بهبود مستمر در فرایندهای تولیدی خود با مصرف چوب و انرژی کمتر راندمان مواد اولیه و محصولات تولیدی خود را افزایش دهند .


کنترل کامپیوتری فرایندها و پایش کیفیت به صورت on line سبب افزایش کمیت ، کیفیت و سازگاری بیشتر فرایندها شده است . استراتژی استفاده بیشتر از کاغذهای سبکتر ، کاهش استفاده از منابع طبیعی و کاهش ضایعات همچنین استفاده از فن آوریهای جدید در قسمتهای سخت افزاری مانند قسمت شکل گیری (Forming) و پرس کاغذ (Press Section) استفاده از مواد شیمیایی و روشهای مختلف پوشش دهی (Coating) سبب افزایش مقاومتهای خشک و تر کاغذ و مقوا و بعضاً بهبود خواص ظاهری و چاپ پذیری آن می شود.
صنایع ساخت کارتن با در نظر گرفتن راه کارهایی همچون کاهش ضایعات (مواد اولیه، در حین ساخت و محصول) و تحت کنترل درآوردن فرایندهای تبدیل و چاپ همواره در پی افزایش سودمندیهای حاصل از بهینه سازی این فرایندها است. تولید کنندگان کارتن می توانند بسرعت و با انعطاف پذیری بسیار طرحهای جدید و ایده های نو به بازار ارائه دهند و یا با فن آوریهای جدید چاپ مانند تصویر برداری دیجیتال ، فرایند چاپ مستقیم از کامپیوتر به کلیشه یا زینک و یا استفاده از سیستم چاپهای سریع به فواید زیاد از جمله کاهش هزینه ها همراه با سرعت عمل بالا دست یابند.
تولیدکنندگان کارتن با بسته بندی های جدید و مبتکرانه همواره کمک زیادی به مصرف کنندگان در استفاده از محصولات می نمایند.

بطور مثال:

* قوطی های نوشیدنی میتوانند بصورت یک کارتن چندتایی در یخچال نگه داشته شوند تا در هنگام مصرف خنک باشند .
* غذاهای آماده می توانند از یخچال یا فریزر خارج شده و در یک مایکروویو گرم و مصرف شوند .
* کارتنهای مورد مصرف در صنایع غذایی میتوانند به نشانگرهایی مجهز شوند که مدت زمان نگهداری و یا میزان تازگی محصولات را نشان دهند.
* کارتنهای دارویی حاوی یک میکروتراشه ،آنتن الکترونیکی و مرکب حساس بهترین زمان و تاریخ مصرف دارو را نشان می دهند.
* کارتن دارو می تواند با جمع آوری بازخور بیماران بعد از پایان دوره درمان و تجزیه و تحلیل آن توسط بیمار، مشاور پزشکی و یا تولید کنندگان مربوطه کمک شایانی به آنها بنماید.
* کارتنهای قابل ردیابی و مجهز به سیستمهای RFID و دارای ایمنی بالاتر در بسته بندی های اقلام ارزشمند و حساس بسیار کارآمد و موثر است.